FANDOM


  Vznešená republika lurkská, nebo také Republika lurkská, či jen Lurk, je nezávislý neuznaný stát nacházející se v Praze, České republice. Lurk si nárokuje území kopců a louk známá v Česku jako Čihadla a území sousedící s nimi, především z přirodně-ochranářských důvodů. Vznešená republika je formou representativně-přímé konfederální demokracie, kde volení zástupci mají legislativní pravomoce a zároveň ověřují lidem navrhnuté zákony, pro zjištění, zda neodporují jiným zákonům či demokratickým zásadám. Obecné referendum má právo zahájit každý občan, a pokud projde ověřením Národního shromáždění, má každý občan právo volit. Výsledky referenda jsou závazné.

Stát je inspirován první československou republikou, ze které získává především názvy institucí a základy některých zákonů, například ústavy. Lurk se 17. dubna 2015 přidal do Coronské konfederace jako zakládající stát.

Vznik jménaEditovat

Lurk, jako předchozí lurkské státy se nachází v oblasti Čihadel (nazývané Lurkské oblasti v Lurku), ze kterých si převzal jejich jméno přeložené do angličtiny. Čihadla byla vybrána z mnoha důvodů, především z přírodních, infrastrukturních (vyšlapané a polní cesty), protékající řeky Nek (Ryn, Rokytka), přirodních zdrojů jako dřevo a žádného trvalého osídlení. Lurk neplánuje toto území žádným způsobem využívat, jelikož značnou část zabírají Národní parky a celé území je považováno za chráněnou oblast, která nesmí býti dále poškozována, především českými developerskými projekty.

Za korektní se považují (ač nespisovné) názvy Vznešená republika Lurkská, Vznešená Republika Lurkská a Druhá Lurkská Republika.

HistorieEditovat

Prechod

Přechod Ravensburg I.

LurkEditovat

Lurk byla založen 25. června 2011 presidentem Alexem, jako LurkSAR, stát bez jistého vládního systému. Den na to, 26. června, byla přijata republika, nová vlajka, nový státní znak a jméno Lurkská republika. Lurk hledal první diplomatické kontakty v YouTube komunitě, komunitě mikronárodů používající především videa a sociální stránky YouTube k prezentaci svých mikronárodů a k diplomacii. Lurk se brzy stal prominentním členem této komunity, ale svého vlivu v konfliktech jiných mikronárodů nevyužíval díky politice neutrality a non-intervencionismu. Lurk se v září stejného roku připojil ke svazku některých mikronárodů z této komunity zvané Utopia (Lurk, Baconie, Pashema a jiné později). V tuto dobu byl založen i Akrest, jako rozšíření území Lurku a posílení jeho pozice v Utopii, kde představoval nezávislý celek pod kontrolou Lurku.

Přibližně měsíc poté se Utopie začala fragmentovat na dvě skupiny - skupinu podporující presidenta a jeho kontroverní kroky (například zablokování uživatele z vládního fóra, největší počet delegátů z jeho státu) a skupinu jej nepodporující, která prohlásila krále Domanglie i králem Utopie. Díky těmto dvěma skupinám se Utopie začínala rozpadat. Lurkský delegát se pokusil unii zachránit vyjednáváním s oběma stranami, ale jediným úspěchem bylo vytvoření pozice Hlavního direktora, který měl dalším konfliktům zabránit a dávat pozor na dodržování ústavy. 

I přes tyto snahy se unie do týdne rozpadla, s Baconií opouštějící jako první, Monovií nasledujíce. Lurk opustil unii den poté, i přes snahy republiky Pashema aby v unii zůstal. Pashema navrhla dva prospekty unií s Lurkem, ale oba byly odmítnuty.

Lurkská federaceEditovat

Lurkská federace byla založena v říjnu 2011, z důvodu existence dvou nezávislých států v lurkské oblasti ovládané tou samou vládou. V Hlavním shromáždění Lurku se rozhodlo, že se státy spojí do Lurkské federace (neoznačující Lurkskou republiku, ale lurkskou oblast jako celou). Akrestská vláda si ponechala autonomii, s nutností přijímat celostátní zákony a mít společnou armádu. 

V lednu 2012 byla vydána nová ústava a s ní i nový směr lurkské kultury. Hymna se změnila na pruský pochod Der Hohenfriedberger Marsch, a vlajka se změnila na severský kříž v černé barvě na bílém pozadí. Jazyk Aerian se začínal také pogermanizovat, používající německé kořeny slov a přípony. 

V ústavě se nenacházela zmínka o presidentské funkci (především díky neaktivitě presidenta Lindena), a tudíž byla odstraněna a funkce byly přeneseny na Premiéra. Lurk také umožnil založení politických stran. Jako jediná byla založena KSLF - Komunistická strana Lurkské federace, napojená na Burklandskou komunistickou stranu. Druhá polovina shromáždění zůstala nezávislá. Právě díky KSLF se Lurk připojil do unie NSSR s mikronárodem Adjikistan (následnickým státem Monovie), která díky nerozhodnosti adjikistánských představitelů mezi touto unií a jinou unií byla po pár dnech rozpuštěna, když se ukázalo, že Adjikistán se stal součástí Renasie, aniž by informoval Lurk. Lurk byl opět nezávislý, ale na krátkou dobu, dokud se nepřipojil do Slevanské federace, federace několika slovanských (resp. českých a slovenských) mikronárodů. Bohužel díky pasivitě lurkského delegáta byla tato unie neaktivní, a posléze rozpuštěna. 

Arcivévodství LurkskéEditovat

Arcivévodství Lurkské bylo založeno kvůli vstupu do další Utopie společně s Pashemou, Monovií, Akrestem a části Burklandu. Nejvýznamnější osobou se stal nezávislý politik Erasmas Underwood, který se podílel na tvorbě každého zákona a kulturní části Utopie. Lurkský Premiér Alex White byl zvolen za císaře, což ho přimělo právě k vytvoření Arcivévodství. Později se Utopie více vychylovala ke konfederaci nezávislých států podobné jako Svatá říše římská národna německého, až nakonec byla uznána za neužitečnou a nadbytečnou a rozpuštěna dekretem císaře. Arcivévodství Lurkské stačilo vydat pětibodový plán, který vedl k založení Vznešene republiky Lurkské, a byl dokončem podepsáním ústavy.

Vznešená republika LurkskáEditovat

Období Vznešené republiky je stále trvající období stability a průběžné aktivity. V Lurku byl zaveden systém e-governmentu známý pod jménem L-GOV. Zákony jsou veřejně dostupné a velká část z nich byla schválena v platných referendech. Lurk se angažuje v místní i zahraniční komunitě mikronárodů a byl členem několika významných mezinárodních mikronacionálních organisací.

VládaEditovat

Lurk je v ústavě popsán pouze jako demokratická republika. Lurk má prvky přímé a representativní demokracie.

Národní shromážděníEditovat

Národní shromáždění je hlavním zákonodárným institutem v Lurku, společně s lidem. Národní shromáždění je voleno přímo lidem, počet míst je proporční k populaci. Hlasování je tajné a hlasovací právo je dáno již v 15-ti letech. Stejně mohou kandidovat i občané starší 15-ti let. Národní shromáždění má právo prosazovat a rušit zákony, a to jen s nadpoloviční většinou souhlasících poslanců a minimální účastí jedné třetiny. Každý krok Národního shromáždění je odpovědný lidu, který ho může vrátit k projednávání či zrušit pomocí obecného referenda.

Obecná referendaEditovat

Obecná referenda mohou být vyhlášena vládou nebo lidem. Každý platný volič má právo volit jen jednou, i kdyby měl vícekantonální občanství. Referendum je závazné nehledě na účast, která je vždy v případě Lurku vysoká.

PresidentEditovat

President je de facto nejmocnější osoba v Lurku. Dokud není ustanovený Sněm kantonů, má právo vydávat dekrety skoro neomezeně. Většina základní legislativy tedy byla vydána ve formě dekretů.

EkonomikaEditovat

Lurkská ekonomika je zaměřena především na primární a terciární sektor.

FirmyEditovat

Mezi největší firmy v Lurku patří Lurkská národní (oficiálně Lurkský národní konglomerát, a.s. - majoritním vlastníkem je stát), LMT, Veronabank a Redwoodské doly. Pod Lurkskou národní patří další firmy, například Aerosoft a Lurkský výbor pro televizní vysílání.

MěnaEditovat

Hlavní článek: Lurkské delty, Corona.

Delta jako symbol měny byla poprvé použita již na NSSR, kdy Lurkské koruny již dávno neměly žádnou hodnotu a většina z nich byla ztracena. Alex White navrhl Státní kredit NSSR, který byl používán především virtuálně, jelikož NSSR mělo ekonomiku vedenou přes Forum. Bylo plánováno prodávání pozemků a virtuálních objektů za tento kredit, i když systém byl testován a funkční, nikdy k tomu nedošlo. Lurkské delty byly přijaty ihned po přijetí ústavní listiny, ale neměly dosud žádný návrh. V lednu 2014 budou postupně dotvářeny další návrhy. 

Dne 7. září 2014 byla přijata Corona jako oficiální měna státu.

GeografieEditovat

Území Lurku se dělí na tři nezávislé a vzdálené části, Redwood City, Ravensburg a lurkskou oblast (Čihadla), která zahrnuje i Akrestsko-Hájsko. Většina lurkského území jsou louky a kopce, především v lurkské oblasti. Ostatní území jsou zalesněné roviny či obydlené území.

Lurkské kopceEditovat

Frontlurk base

Mapa předního Lurku.

Lurkské kopce, v Česku nazývané Čihadla, jsou nejdůležitějším geografickým symbolem Lurku. Toto území se skládá především z luk, lesů, vyšlapaných cest a řeky Nek. Je to zároveň nejstarším územím Lurku, které mu dalo i jméno.

Řeka NekEditovat

Řeka Nek (Rokytka v Česku, anglicky Nek River) je druhý nejvýznamnější geografický symbol Lurku. Méně známou skutečností je to, že dolní pruh na lurkské vlajce reprezentuje právě řeku Nek.

Administrativní děleniEditovat

Hlavní článek: Administrativní dělení Lurku.

Lurk se dělí na kantony, které se dále mohou dělit jak chtějí. Každá jednotka má svoji vlastní formu autonomie, od plně autonomních kantonů až ke kantonům, které využívají centrálních zákonů, symbolů, atd. Lurk je tedy asymetrická federace či konfederace. Kantony jsou zřizovány Ministerstvem vnitra, Obecným referendem či Místním referendem.

GalerieEditovat

ReferenceEditovat


Šablona:Lurk