FANDOM


NTV Company s.p.
Ntv
Založeno 14.6.2008 jako tt@1!
Zakladatel TK Group
Sídlo Kaywokki, Coronsko-Meknijsko
Klíčoví lidé Tomaţ Kracík-den, Kalla Kovanda-na, Dahal Havlík-den, Dastan Buchar-den
Rozsah působení Média
Vyráběné produkty NT
Počet zaměstnanců 19
Mateřská společnost TK Group
Majitel Coronská konfederace a TK Group


NTV Company s.p. je společnost spadající pod Oneul pohybující-se na poli mediálního obsahu. NTV Company provozuje podspolečnosti CCT, NTV Ad, Apricum, Eitava a Československá televize.

Apricum

Apricum je společnost, která má na starost filmovou a seriálovou tvorbu.

Eitava

Eitava je nahrávací společnost.

NT Ad

NT Ad je společnost, která tvoří reklamní spoty a reklamní cedule.

CCT

CCT je společnost, která má na starost televizní vysílání a zpravodajství (pod jménem CCT News).

Československá televize

Československá televize je z půlky vlastněná společností NTV Czechoslovakia.