FANDOM


Moravská SSR (Моравска' советска' социялистицка' республика) byla jednou z republik SSSR. Žilo zde přes 4 miliony obyvatel.

Sousedy Moravy bylo Polsko, Slovensko, Rakousko a Česká republika. Dělila se na 3 samosprávné kraje.

Moravská SSR byla nástupcem Státu Morava, ovšem nehodlala zůstat v imperialistické UMSE.

Hlavním náboženstvím v zemi byla pravoslavná církev, přestože ji poškodilo období katolizace a ateizace. Pravoslaví zde bylo od příchodu Cyrila a Metoděje.

Geografie Editovat

Celková rozloha Moravy byla přibližně 27 tisíc km2. Nachází se zde 3 národní parky.

Na Moravě se nachází nížiny, například Hornomoravský a Dolnomoravský úval. Na severu se zde nachází pohoří Jeseníky, ve Valašsku je Moravskoslezská vrchovina a na Vysočině Českomoravská vrchovina.

Vodstvo Editovat

Na území Moravy se nachází stejnojmenná řeka. Řeka Morava pramení v Jeseníkách a ústí do řeky Dunaje. Nenachází se zde žádná významná jezera. Místo nich se zde však nacházejí významné vodní nádrže, a to Nové Mlýny, Slezská Harta a Zermanice.

Města Editovat

Město Kraj Počet obyvatel

Brno Jihomoravský 384 277

Ostrava Slezský 302 456

Olomouc Severomoravský 100 043

Havířov Slezský 79 679

Zlín Jihomoravský 75 555

Dějiny moderního moravského státu Editovat

Již po kontrarevoluci v ČSSR, zvané "Sametová" začalo vznikat moravské hnutí, které usilovalo o nezávislost Moravy. Tyto strany však byly republikánského směru a neměly se Státem Morava nic společného. Dodnes z mnoha původních moravských stran existuje pouze strana Moravané.

Předchůdkyněmi Státu Morava bylo několik moravských monarchií. První z nich se datují ke dni 1. května 2011. Byl to Sultanát Morava a Moravské císařství. Většinou nepovažovaly Slezsko za své území a byly to islámské nesocialistické státy. Tyto státy neměly ani ústavu.

Po několika vládních krizích, změnách ve formě vlády a administrativním členění byl vytvořen moderní stát Morava. Vznikl 1. září 2013 a zanikl 12. srpna 2014 změnou na Moravskou SSR. Ta se 14. srpna 2014 stala součástí SSSR.

Dne 10. ledna 2015 se SSSR rozpadl a MSSR jakožto MSR vstoupila do ČSSKR.