FANDOM


Moravský jazyk
Moravské jazêk

ČSFR
Rozšíření Moravská republika
Počet mluvčích 5000
Klasifikace Západoslovanské jazyky
Regulátor Československá akademie věd


Moravština (moravsky: moravské jazêk) je západoslovanský jazyk, který vznikl uzákoněním zápisu češtiny azbukou na území Moravy a postupným přidáváním moravismů a prvků hanáckého nářečí do spisovného jazyka.

Vývoj Editovat

Sultanát Morava Editovat

V době Sultanátu Morava byla moravština pouze češtinou, která se zapisovala osmanským písmem. Přidanými slovy bylo pouze rožnout a žufánek.

Stát Morava Editovat

Během existence Státu Morava se moravština více oddalovala od češtiny. Přejímala více arabských, tureckých a nářečních slov. Moravština se nadále zapisovala osmanským písmem (moravština - اللغة), nebo také nově azbukou.

Moravská sovětská socialistická republika Editovat

Za socialismu došlo k ukončení zápisu osmanským písmem a začala se vedle azbuky používat latinka, která se u konce existence Státu Morava nahrazovala osmanské písmo. Více se začala používat nářeční slova, přejímala se slova hlavně z polštiny, ruštiny, češtiny a slovenštiny.

Československá federace Editovat

Během krátkého období Československé federaci se více projevovaly snahy kodifikovat moravštinu. Výrazy z turečtiny a arabštiny byly téměř úplně vypuštěny. Jazyk opět téměř splynul s češtinou a na Moravě došlo k zrovnoprávnění češtiny a moravštiny. Objevovaly se snahy o zavedení kodifikace tzv. Ústavu pro jazyk moravský, o. s.

Červenec 2015 Editovat

Začal se psát slovník moravsko-český a také pravidla moravského pravopisu, práce se však pomalu zastavují. Začíná se propagovat pravopis, který navrhl blog dalsimoravak. Do slovníku se začalo přejímat opět hlavně z turečtiny a arabštiny. Časté výpůjčky jsou také ze slovinštiny a srbochorvatštiny. Základ slovní zásoby se začal nahrazovat slovní zásobou staroslověnskou.

8/2015 - 2/2016 Editovat

Moravština se začala vracet ke kořenům, když se vrátila k idei moravštiny, která je vlastně čeština zapisovaná jiným písmem. Za toto písmo byla vybrána azbuka. Nová slova se do jazyka přidávají především z moravských nářečí a obecné moravštiny.

Hláskosloví Editovat

Samohlásky Editovat

Spisovná moravština má sedm krátkých samohlásek i, e, ê, ě, a, ô, o a tři dlouhé samohlásky á, é, ó. Délku označujeme v písmu čárkou.

Souhlásky Editovat

Spisovná moravština má 26 souhlásek. Z nich 24 se zapisuje jediným písmenem. Jsou to samohlásky b, c, č, d, ď, f, g, h, j, k, l, m, n, ň, p, r, ř, s, š, t, ť, v, z, ž. Dvě se zapisují spojením dvou písmen. Jsou to souhlásky ch a . Uvažovalo se o nahrazení souhlásky ř buďto nebo r, ale vzhledem k zakořeněnosti v moravském jazyce se to nerealisovalo.

Tvarosloví Editovat

Podstatná jména Editovat

Pády a jejich význam Editovat

V moravštině je sedm pádů:

 1. kdo? co? - môž, žena, děcko
 2. koho? čeho? - môža, ženê, děcka
 3. komô? čemô? - môžô, ženě, děckô
 4. koho? co? - môža, ženô, děcko
 5. pád k oslovení - môžo! ženo! děcko!
 6. (o) kom? čem? - (o) môžô, ženě, děckô
 7. kým? čím? - môžem, ženó, děckem

Skloňování podstatných jmen Editovat

Podstatná jména rodu mužského mohou být buď bez koncovky, nebo s koncovkou -a, -e, -í. Podle zakončení je řadíme k různým vzorům.

 • tvrdá
  • chlap
  • hrad
 • měkká
  • přeceda
  • sódca
  • Jiři

Podstatná jména rodu ženského mohou být zakončena na -a, na -e nebo na souhlásku. Několik málo podstatných jmen rodu ženského je zakončeno na .

 • baba
 • ruža
 • pani
 • pisňa
 • kost

Podstatná jména rodu středního mohou být zakončena na -o, -e nebo -í.

 • město
 • moře
 • kurčo
 • staveni

Nářečí Editovat

Na moravském jazykovém území rozlišujeme tři hlavní typy místních nářečí - středomoravská, východomoravská a lašská.

Středomoravská nářečí Editovat

Středomoravská nářečí (též zvaná hanácká) jsou nářečí používaná na celé západní Moravě (s výjimkou území sousedícího s Čechami, dále kolem Brna, na sever od něho až po Zábřežsko a Hornomoravský úval, na Hané a v podhůří Chřibů a Ždánického lesa. Na tomto nářečí byl postaven spisovný moravský jazyk. Na části území, hlavně na západě až po Drahanskou vysočinu a Vyškovsko, je v- před o-, dále na východ není.

Východomoravská nářečí Editovat

Nářečí východomoravská (též zvaná moravskoslovenská) se používají na Slovácku, Zlínsku a Valašsku a přilehlých územích představují plynulí přechod k nářečím západního Slovenska. Je pro ně charakteristické dlouhé -ú- místo spisovného -ó- a namísto spisovného . Rozlišuje se také měkké a tvrdé l, přičemž tvrdé l se někde vyslovuje téměř jako u.

Lašská nářečí Editovat

Nářečí lašská (též zvaná slezská) se používají na sever od Radhošťských hor, na Novojičínsku, Opavsku, Ostravsku a Těšínsku. Zaujímají Slezsko a severovýchodní Moravu. Je tu přízvuk na poslední slabice, všechny samohlásky se vyslovují krátce.

Ukázka Editovat

Moravsky Editovat

Žena piše o mužê

Kdêž viděla sem naposled, lásku, která bêla jako led, no moje srdce plakalo, a jeho méno volalo. Ale večer, kdêž svitila luna Boži, a on sa choval, jak ten kněži, statné mnul sê vós, a na tvářê, jak kdêbê ho do pozadi kós'. No pak sem sa odhodlala, vlasê, tvář jeho hladila, pak sjela sem na jeho hruď, ach, Bože, tê mně suď. On pak, znenadáni, zvedl hlavu svó, na prsê mé, dal ruku svó, pohlédl svémi ořiškovémi zrakê, ach, polêbku mrakê.

Česky Editovat

Žena píše o muži

Když viděla jsem naposled, lásku, která byla jako led, no moje srdce plakalo, a jeho jméno volalo. Ale večer, když svítila luna Boží, a on se choval, jak ten kněží, statný mnul si vous, a na tváři, jak kdyby ho do pozadí kous'. No pak jsem se odhodlala, vlasy, tvář jeho hladila, pak sjela jsem na jeho hruď, ach, Bože, ty mně suď. On pak, znenadání, zvedl hlavu svou, na prsy mé, dal ruku svou, pohlédl svými oříškovými zraky, ach, polibků mraky.