FANDOM


Ministerstva ve Vznešené republice Lurkské jsou posty přidělovány členům Národního shromáždění. President vytváří ministerstva dve svého uvážení, ale jednotlivé posty jsou přidělovány na návrh Národního shromáždění. Pokud-li se Národní shromáždění a president nedohodnou, probíhají Ministerské volby, ve kterých mohou kandidovat členové Národního shromáždění a jakýkoliv volitelný občan.

Podmínky přijetí postu ministraEditovat

 • Ministr musí být
  • Nominován Národním shromážděním a přijat presidentem nebo
  • Nominován presidentem a přijat Národním shromážděním nebo
  • Zvolen lidem po předešlé nedomluvě mezi presidentem a Národním shromážděním
 • Dále je nutno, aby byl volitelný jako člen Národního shromáždění
 • Nesmí býti předsedou či jiným představitelem jakékoliv výdělečné společnosti
 • Musí složiti slib presidentovi

MinisterstvaEditovat

Momentálně jsou v Lurku čtyři ministerstva:

 1. Ministerstvo průmyslu, dopravy a financí
 2. Ministerstvo vnitřních záležitostí
 3. Ministerstvo zahraničních záležitostí
 4. Ministerstvo ochrany přírody

Ministerstvo průmyslu, dopravy a financíEditovat

Ministerstvo spravuje státní komunikace, podniky, finance. Mimo jiné kontroluje soukromý podnikatelský sektor, vede informace o firmách a dohlíží na ně.

Ministerstvo vnitřních záležitostíEditovat

Ministerstvo zahrnuje veškeré státní služby a soudy.

Ministerstvo zahraničních záležitostíEditovat

Ministerstvo spravuje mezinárodní záležitosti Lurku a vede depozitář smluv.

Ministerstvo ochrany přírodyEditovat

Ministerstvo má právo vymezovat zóny, které budou mít vyšší zónu chránění přírody, než zbytek Lurku.